En plats för dig som har något att säga men ingenstans att säga det

DEBATT IDAG:

Det är strikt artikelförfattarnas åsikter som framförs, magasinet och dess redaktion står fritt från detta

STYRDOKUMENT

Styrdokument för artiklar

För att hålla en hög kvalité och befinna oss på rätt sida av lagen används styrdokument som måste följas exakt.

1. Ordning
Artiklarna är uppdelad på följande kategorier (som kan variera):
Categories
Vi har medvetet hållit ner antal kategorier för att göra kategoriseringen enklare att förstå. Vi använder inga underkategorier för att underlätta för mobilsurfare. I stället förses varje artikel med ett inledande underkategorinamn i stora tecken och som avslutas med ett streck (-), därefter följer artikelns namn. Allt detta behöver inte artikelskrivare tänka på utom redaktörer och redaktörsskribenter. Exempel: “NÄTHAT – Svenska lagar gäller“. I detta exempel börjar artikeln med en text av stora tecken följt av ett bindestreck och därefter kommer artikelns namn.
Vi gör så här för att hålla ihop olika artiklar med varandra eller för att sära ämnen åt. Redaktionen kan i efterhand ändra kategori och huvudtext utan förvarning. Länken till artikeln ändras dock aldrig.

 

2. Kvalité
För att magasinet skall få den respekt vi önskar krävs att artiklar är skrivna med hög kvalité och med god sed i textuppförande. Felstavningar eller andra fel som uppkommit på grund av misstag räknas inte som dålig kvalité och om det upptäcks av redaktionen rättas felen utan föregående meddelande.

 • Håll en god sed i textuppförande
 • Korta artiklar godkänns inte
 • Lägst 300 ord för vanliga artiklar
 • Lägst 50 ord för “Berätta”-artiklar
 • Felstavningar är inte otillåtet, kan rättas av redaktionen
 • Felaktiga formuleringar är inte otillåtet, kan rättas av redaktionen

 

3. Hat
Personligt hat eller hat mot grupper är inte acceptabelt och utgör ingen del av en artikel skriven av författare uppfostrad i god anda och med acceptans för det annorlunda.

 • Artiklar innehållande hat är inte tillåtet
 • Kritiska artiklar är inte att anse som hat

 

4. Förtal och kränkningar
Förtal eller kränkningar i text accepteras inte.  Om någon privatperson farit mycket illa på grund av skriverier i media och mm tar vi hänsyn till detta. Hänsyn tas alltid till anhöriga för den som omskrivs.

 • Förtal och kränkningar mot enskilda eller grupp är inte tillåtet
 • Det är tillåtet att skriva respektfullt om enskilda eller grupper
 • Det är tillåtet att visa känslor i skrift om man i övrigt inte bryter mot några regler
 • Offentliga personer och personer inom makten får namnges om de är över 18 år
 • Personer misstänkta för brott och är över 18 år får nämnas vid namn om övriga media börjat med detta
 • Anhöriga till namngiven person får under inga omständigheter nämnas vid namn

 

5. Uppvigling
Uppvigling till allehanda handlingar som kan leda fram till brott mot en enskild eller grupp är inte tillåten.

 • Uppvigling som leder till eller kan leda till brott är inte tillåtet
 • Det är tillåtet att uppmana till lagliga aktioner

 

6. Brottsliga handlingar
Vi följer BBS-lagen bokstavligt för att undvika brottsliga handlingar i text.

 • Brott mot BBS-lagens ingående delar är inte tillåtet

 

7. Avvikande, oliktänkande, sexualitet och nationallitet
Vi tillåter grupperingsmångfald i alla nivåer och vi tillåter alla inriktningar att posta artiklar. Vi tillåter också de som är mot grupperingsmångfald att posta sina förklarande åsikter. Vi eftersträvar att ta debatten om och kring grupperingsmångfald på ett öppet och fritt sätt. Med gupperingsmångfald menas grupper av människor som har en “avvikande” sexuell läggning, människor som kommer från andra länder eller människor med “avvikande” åsikter, hobby eller andra aktiviteter.

 • Grupperingsmångfald eftersträvas
 • Motståndare till grupperingsmångfald tillåts skriva artiklar
 • Magasinet eftersträvar att fördomsfritt ta debatten om grupperingsmångfald

 

8. Förföljelser och personliga agendor
Vi tillåter inte artiklar som har en karaktär av personliga förföljelser av en eller flera personer. Likaså tillåter vi inte artiklar som har en öppen eller dold agenda att “komma åt” någon. Personer av denna kategori eller så kallat “stalkers” kommer att noteras för möjligheten att stoppa sådana artiklar. Lägg märke till att också “seriösa” artiklar stoppas för denna typ av person.

 • Artiklar med förföljande innehåll tillåts inte
 • Artiklar med dold agenda tillåts inte
 • Artiklar av stalkers tillåts inte vare sig de är seriösa eller inte

 

9. Upprepande
Det finns absolut tillfällen då artikelserier blir bättre av att upprepas. Men artikelskrivare som visar ett notoriskt sätt att hela tiden hålla fast vid ett smalt ämne och upprepa detta i oändligheter är inte tillåtet.

 • Artiklar med ständiga upprepande av samma saker tillåts inte

 

10. Motartiklar
Vi uppmanar till att kritisera artiklar som postats här oavsett innehåll och inriktning. Motartiklar skapar en levande debatt och ett resultat som alltid driver samhället framåt.

 • Magasinet uppmanar till motartiklar oavsett vem det kommer ifrån

 

11. Mångfald
Magasinet är för mångfald, dvs alla grupperingar i samhället kan posta artiklar. Extremhöger, rasister osv har dock tagit över sociala medier i betydande grad. Av den anledningen begränsas dessa gruppers artiklar till en lämplig nivå för att inte de skall dominera också denna plats.

 • Mångfald eftersträvas
 • Frekventa artiklar från en och samma grupp avstyrs

 

12. Källhänvisning
Det är av stor vikt att källhänvisning används flitigt. Källhänvisning skapar ett kvalitativt mer trovärdigt innehåll.

 • Källhänvisningar i artiklar förordas

 

13. Utanför styrdokumentet regler
Huvudredaktionen kan, utanför detta styrdokuments regler, avstyra artiklar från att postas om det är påkallat av skäl som inte huvudredaktionen kan styra över.

 • Redaktionen kan när som helst avstyra artiklar även om de inte bryter mot styrdokumentet

 

Granskande Perspektiv ©