En plats för dig som har något att säga men ingenstans att säga det

DEBATT IDAG:

Det är strikt artikelförfattarnas åsikter som framförs, magasinet och dess redaktion står fritt från detta

REDAKTION OCH POLICY

Redaktionen

 • Chefredaktör och ansvarig utgivare. I inledningen är detta den person som startat magasinet och skapat merparten av design, utgivarbevis och annat. Vid avträde från posten tillsätter Huvudredaktörerna en ny Chefredaktör och ansvarig utgivare. Chefredaktören har suverän rätt att bestämma över sådant som ingår i ansvaret som ansvarig utgivare.
 • Huvudredaktörer som kan variera mellan en och tre personer. Huvudredaktörer rekryteras genom långvarig genuin kamratskap.
 • Redaktörsskribenter är artikelskrivare som postat en betydande mängd artiklar av god kvalité och bjudits in att vara redaktörsskribenter.

Beslustvägar

Magasinet Granskande Perspektiv är formerad och styrs enligt följande:

 • Chefredaktör och Huvudredaktörer diskuterar tillsammans inriktning, regler, policy och åtgärder som skall vidtagas.
 • Framkomna förslag och idéer mm beslutas av redaktionen, dvs av Chefredaktören tillsammans med Huvudredaktörerna.
 • Vid tvist väger Chefredaktörens röst tyngst.
 • Chefredaktören har suverän rätt att bestämma över sådant som ingår i ansvaret som ansvarig utgivare.
 • Den dagliga driften styrs i huvudsak av Chefredaktören.

Skribentnivåer

 • Nivå 1. Artikelskribent
  Artikelskribent skriver via “Artikelskribent”. Det är ett formulär som artikeln skrivs i  alternativt skriver man artikeln hemma och bifogar i formuläret eller skickar med mail. Storleken är inte begränsad. Dessa artiklar granskas och postats på magasinets framsida. Om de inte klarar granskningen skickas den tillbaka för ändring. För denna nivå är artiklarna uppdelade i kategorier. Observera att artikeln kan ändras kosmetiskt av redaktionen.
  Var vänlig att först läsa “Styrdokument för artiklar” innan artiklar postas för att vara säker på att de godkänns.
 • Nivå 2. Redaktörskribent
  Redaktörskribent är en skribent som loggar in och skriver och postar själv. Artiklarna placeras på magasinets framsida. Huvudredaktionen kan i sällsynta fall ta bort eller beordra ändring efter att den publicerats. Artikeln som den är publicerad kan bara ändras efter att Chefredaktören gett sitt godkännande enligt reglerna för ansvarig utgivare.
  För att bli Redaktörsskribent skall det först åstadkommas ett antal artiklar enligt nivå 1. Därefter ansöker man om att bli Redaktörsskribent. Vi kommer då att be om alla personuppgifter och ett eventuellt alias man vill skriva under. Alla personuppgifter lagras i en dator som inte är kopplad till nätet för största säkerhet. Kontot registreras av Huvudredaktionen med de uppgifter Redaktören förmedlat. Vi vill helst se att de flesta konton registreras och skriver under sitt eget namn men i särskilda fall och då en redaktör behöver skyddas av olika skäl kan vi tillåta alias.
 • Nivå 3. Huvudredaktörer

Avsikt

Magasinet Granskande perspektiv avser att vara en fullständigt fri plattform för granskning, debatt och information för alla människor. Meningar som inte publiceras annorstädes publiceras i detta magasin.

Personer som omtalas

Alla artiklar som publiceras där personer omtalas skall dessa beredas plats till egen artikel som motsäger eller förklara sin avsikt.

Debatt

Magasinet uppmuntrar till debatt mellan olika deltagare från alla läger, ingen stoppas på grund av sin påstämplad eller deklarerade åsikt eller tillhörighet.

Lagen följs

Vi avser att följa lagen men vi lämnar inte ut några personuppgifter då inga artiklar kommer att publiceras som inte följer vårt styrdokument som garanterar att alla håller sig innanför lagens gränser.

Artiklar tas inte bort

Postade artiklar tas inte bort. Om skribenten själv vill ta bort artikeln måste det ingå synnerliga skäl för detta.

Upphovsrätt

Artiklars ägare är artikelförfattaren som vid publicering överlämnar rätten till magasinet att förvalta artikeln så länge den kan läsas i magasinet. Vid postningsögonblicket godkänner artikelförfattaren detta.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakta redaktörerna

All kontakt med redaktörerna sker via särskilda meddelanden. Medellandet skickas med magasinets särskilda kontaktformulär till avsedd redaktör och förmedlas av redaktionen. Väl att märka är att meddelanden med respektlöst innehåll inte skickas vidare. Det kasseras utan att meddela avsändaren om detta. Mottagaren kommer heller inte få reda på att meddelandet existerat.

Kontakta redaktionen! Vi svarar så fort vi hinner.

Ansvarig utgivare

 

Kent Denny Torgny Carlsson
Kontakta ansvarig utgivare

Granskande Perspektiv © 2017