En plats för dig som har något att säga men ingenstans att säga det

Kategori: VAPEN-PRIVATA

Förslag till ändring av EU:s vapendirektiv för skjutvapen

Justitieutskottets utlåtande 2015/16:JuU26 (Hämtat från Riksdagens hemsida) Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv Sammanfattning Utskottet anser att kommissionens förslag till ändring av EU:s vapendirektiv i flera delar strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. De säkerhetsfrågor som vapendirektivet behandlar har gränsöverskridande karaktär […]

Granskande Perspektiv ©