En plats för dig som har något att säga men ingenstans att säga det

DEBATT IDAG:

Det är strikt artikelförfattarnas åsikter som framförs, magasinet och dess redaktion står fritt från detta

Är profeten Mohammed helig

Måste tåla fenomenet

Jag tänker naturligtvis på om det är okej att måla karikatyrer av Mohammed eller någon annan religiös symbol. Svaret måste obetingat bli JA! I ett fritt samhälle måste det vara tillåtet att måla karikatyrer på vad man vill. Därom är det tveklöst. Det målas och ritas också en hel del karikatyrer på olika samhällskritiker, politiker, artister och flera andra. Oftast, eller kanske alltid, är karikatyrerna åt det roliga hållet. Ytterst sällan är karikatyrerna åt det förlöjligande hållet även om skillnaden mellan kul karikatyrer och förlöjligande karikatyrer ibland är hårfin. Hur det än är med det måste ett fritt samhälle tåla fenomenet, alltså det officiella samhället. Man skapar aldrig karikatyrer av privatpersoner som inte knäppt upp skjortan för det offentliga rummet, det handlar om en genuin respekt för varandras önskan.

Det krävs ett incitament

För att någon konstnär skall börja skapa karikatyrer krävs det ett incitament eller händelse som startar upp behovet att skapa. Man börjar sälla sätta igång utan att det föregåtts av något. Jag går aldrig ut och spikar på huset utan anledning. En bräda måste bytas eller kanske skall jag bygga om något. Det krävs alltså en anledning för att inte närmaste omgivningen skall kalla på läkare. I det offentliga rummet är det på samma sätt fast uppskalat. Ingen gör något av större karaktär utan anledning.

Fanns det anledning

Vad det gäller Vilks karikatyrer av Mohammed har jag letat efter en anledning. Jag hittar dock inget som föranleder Vilks att skapa sådana karikatyrer. Det har inte hänt något de dagarna han började med detta och det kan knappast bero på invandring av Muslimer som är orsaken. Det finns förmodligen ingen anledning bakom skapandet av just Mohammed som karikatyr. Tittar vi djupare på problemet ser vi att något riktigt dåligt i muslimernas sätt att se är utrycket “hund”. När vi ser att Vilks karikatyrer av Mohammed är en hund så ser anledningen ut att vara ännu mer fjärran för Vilks. Man kan fråga sig om Vilks karikatyrer är en spegling av Vilks egna åsikter? Om det får vi förmodligen aldrig veta!

Visa respekt

En viktig parameter i vår och andra kulturer är att man skall visa respekt för varandra. Utan den ömsesidiga respekten skulle ett samhälle inte fungera vare sig det är Svensk, Arabisk eller någon annan kultur vi talar om. Om en kultur hyllar någon symbol över allt annat tillhör det vanligt folkvett att man visar respekt för deras önskan att lämna den symbolen ifred. Åtminstone kränker man inte deras symbol och absolut inte tecknar karikatyrer av symbolen, speciellt inte i formen av det värsta just den kulturen vet. Det som känns riktigt främmande för en normalt tänkande person är att kränka den Muslimska symbolen genom att rita in Mohammed på en, som Mulsimer anser, smutsig hund. Lägger vi också till att Vilks gjorde detta i augusti 2007 utan att det föranleder honom att göra så ser jag det bara som ett billigt sätt att göra sig känd genom att vara en crazycopycat, eller att kopiera andra dårar ute i Världen.

Vad föranledde Vilks

Vad var det som fick Vilks att rita dessa rondellhundar? Vad var det som var så viktigt att man med berått mod kränker en religions heliga objekt så illa? Var det för att bli berömd? Var det för att visa något ogillande mot muslimer?

Är det ett rimligt resultat

Vad nu anledningen än var har Vilks respektlösa tilltag för berömelsen nu kostat liv. I Danmark, där Vilks medverkade, sköts två personer ihjäl och 5 skadades av en annan person som inte heller visade respekt mot andra.

Är det ett rimligt resultat av rätten att få vara respektlösa mot andra?

 

 

Updated: 2017-07-13 — 22:41

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Granskande Perspektiv ©